Język: pl  en  de  ru

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2014

02.07.2014

Swiss Contribution logo

 

 Zapytanie ofertowe nr 1/07/2014

Zagórz, 02 lipca 2014
 
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu Nowe oblicze bieszczadzkich placów zabaw” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)
zapraszam do złożenia oferty na: pozycjonowanie strony www.ringpol.pl i podstrony madeinkarpaty.ringpol.pl w sieci wyszukiwania oraz prowadzenie kampanii reklamowej Google AdWords placów zabaw i urządzeń sprawnościowych projektowanych przez naszą firmę. 
 
Szczegółowa specyfikacja usługi:
Zestaw podstawowych słów kluczowych:
producent placów zabaw, plac zabaw, place zabaw, siłownie zewnętrzne, urządzenia fitness, bojkowski plac zabaw.
Budżet kampanii reklamowej Google AdWords 1000 zł netto. Pozycja reklam 1-5 w oparciu o ww. słowa kluczowe.
 
Kryteria wyboru:
Kryterium oceny oferty będzie cena pozycjonowania za tzw. TOP 5 – 30%
Kryterium oceny oferty będzie cena pozycjonowania za tzw. TOP 10 – 20%
Kryterium oceny oferty będzie efektywność kampanii reklamowej Google AdWords z miarą ilości miesięcznej kliknięć – 20%
Sukcesy w realizacji tego typu zadań – 30%
 
Forma i termin dostarczenia oferty: 
Oferty należy składać na udostępnionym formularzu ofertowym listownie, emailowo (zakup_at_ringpol.pl) lub osobiście na adres: RINGPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5; w nieprzekraczalnym terminie do 09 lipca 2014 r. do godziny 1500 Liczy się data wpływu oferty do biura. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Termin zapłaty za wykonaną usługę: 
Po zrealizowaniu wszystkich zadań w kolejnych miesiącach Wykonawca wystawi fakturę/rachunek, która będzie płatna na wskazany przez Wykonawcę rachunek do 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku do biura: RINGPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Powodem odrzucenia oferty będzie cena przewyższająca zaplanowany budżet.
 
Załączniki:
 
 
 
Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

 Fundacja karpacka logo         Alpy Karpatom logo

www.fundacjakarpacka.org                  www.alpykarpatom.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl