Język: pl  en  de  ru

Zawiadomienie nr 1/06/2014

24.06.2014

Swiss Contribution logo

 

 

 

Zagórz, 24 czerwca 2014 r.
 
 
Zawiadomienie nr 1/06/2014
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach zapytania ofertowego nr 1/06/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup oprogramowania do projektowania architektonicznego i wizualizacji z możliwością bezpłatnej aktualizacji oprogramowania, w ramach projektu Nowe oblicze bieszczadzkich placów zabawwspółfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.
 
Zamawiający: RINGPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-500 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5
Szczegółowa specyfikacja zamawianego towaru/usługi:
1) Archicad -1 szt. wersja 17 lub wyższa
2) Artlantis Render -1 szt. wersja 4 lub wyższa
3) Zakup ww. programów z opcją rocznego członkowstwa w „Archiclubie”- abonament roczny -1 szt. z możliwością bezpłatnej aktualizacji do wyższych wersji programu.
W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny ofert złożonych do dnia 20 czerwca 2014 r. w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym i wybrano następującego Wykonawcę:
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
PROKOMP Robert Czemerzyński
ul. PCK 2 lok. 12
35-060 Rzeszów
Informacja o cenie wybranej oferty:
26039,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści dziewięć zł.) brutto
za komplet ww towarów
 
Informacja o wykonawcach wykluczonych:
Nie dotyczy*
Informacja o wykonawcach odrzuconych:
Nie dotyczy*
*Wpłynęła tylko jedna oferta.                                                                                            
 
Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

 Fundacja karpacka logo         Alpy Karpatom logo

www.fundacjakarpacka.org                  www.alpykarpatom.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl