Język: pl  en  de  ru

Zawiadomienie nr 2/07/2014

11.07.2014

Swiss Contribution logo

  

Zagórz, 11 lipca 2014 r.
 
Zawiadomienie nr 2/07/2014
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach zapytania ofertowego nr 1/07/2014 z dnia 02 lipca 2014 r.
Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na pozycjonowanie strony www.ringpol.pl i podstrony madeinkarpaty.ringpol.pl w sieci wyszukiwania oraz prowadzenie kampanii reklamowej Google AdWords placów zabaw i urządzeń sprawnościowych projektowanych przez naszą firmę, w ramach projektu Nowe oblicze bieszczadzkich placów zabawwspółfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.
 
Zamawiający: RINGPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-540 Zagórz, ul. Bieszczadzka 5
 
Szczegółowa specyfikacja zamawianego towaru/usługi:
Zestaw podstawowych słów kluczowych:
producent placów zabaw, plac zabaw, place zabaw, siłownie zewnętrzne, urządzenia fitness, bojkowski plac zabaw.
Budżet kampanii reklamowej Google AdWords 1000 zł netto. Pozycja reklam 1-5 w oparciu o ww. słowa kluczowe.
 
W przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny siedmiu ofert złożonych do dnia 09 lipca 2014 r. w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym i wybrano następującego Wykonawcę:
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
INFINITY Piotr Jaskółka
ul. Mickiewicza 18A/23
36-200 Brzozów
Informacja o cenie wybranej oferty:
1994,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł.) netto za komplet ww usług.
 
Informacja o wykonawcach wykluczonych:
brak oferentów wykluczonych
Informacja o wykonawcach odrzuconych:
brak oferentów odrzuconych

 

 
Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

 Fundacja karpacka logo         Alpy Karpatom logo

www.fundacjakarpacka.org                  www.alpykarpatom.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl