Język: pl  en  de  ru

Lepiszcza do maszynowego układania nawierzchni z granulatu

Lepiszcza marki Flexilon służące do maszynowego układania nawierzchni z granulatu to jednoskładnikowe, wodoutwardzalne kleje, oparte na bazie dwuizocyjanianu dwufenylometanu i nie zawierające rozuszczalników, żadnych lotnych monomerów ani diizocyjanianu metylofenylenu. Zapewniają właściwą adhezję granulatu SBR, kolorowego granulatu TPV oraz EPDM. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi i dużą elastycznością.

Fexilon 1242 – wolnowiążące lepiszcze do maszynowego wykonywania bieżni lekkoatletycznych i nawierzchni boisk sportowych. Wolne tempo wiązania FX1242 ułatwia pokrywanie dużych powierzchni, co jest szczególnie przydatne w ciepłym klimacie.

Flexilon 1102 – wolnowiążące lepiszcze do maszynowego wykonywania bieżni lekkoatletycznych i nawierzchni boisk sportowych. FX1102 wiąże bardzo powoli w ciepłym klimacie i jest szczególnie przydatny w sytuacji gdy pożądane jest bardzo powolne utwardzanie.

 
Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl