Język: pl  en  de  ru

Lepiszcza do nawierzchni wylewanych

Lepiszcza do granulatu gumowego Flexilon to jednoskładnikowe wodoutwardzalne kleje oparte na bazie dwuizocyjanianu dwufenylometanu, nie zawierające żadnych lotnych monomerów ani diizocyjanianu metylofenylenu. Nie zawierają rozpuszczalników, zapewniają właściwą adhezję granulatu gumowego, kolorowego granulatu TPV i granulatu EPDM.

W porównaniu z dostępnymi na rynku:

  • nie wydzielają bardzo intensywnego zapachu w trakcie układania
  • jako składnik gotowego produktu są w pełni bezzapachowe

Flexilon 457 – umiarkowane pod względem szybkości wiązania lepiszcze do wykonywania wylewanych nawierzchni z granulatu TPV, EPDM i SBR. W połączeniu z granulatem TPV poziom zużycia materiału ogranicza się do 17%. 

Flexilon 1103 – pimer.
Flexilon 1117 – katalizator.
Flexilon 1242 – wolnowiążące lepiszcze do wykonywania nawierzchni z granulatu gumowego na dużych powierzchniach. Może być wykorzystywane zarówno do ręcznego jak i maszynowego układania. Bardzo małe tempo wiązania FX1242 ułatwia pokrywanie dużych powierzchni.

Flexilon 1102 – wolnowiążące lepiszcze do wykonywania nawierzchni z granulatu gumowego na dużych powierzchniach. Może być wykorzystywane zarówno do ręcznego jak i maszynowego układania. FX1102 wiąże bardzo powoli w ciepłym klimacie i jest szczególnie przydatny w sytuacji gdy pożądane jest bardzo powolne utwardzanie.

FLEXILON1118 jest środkiem służącym do powolnego utwardzania w ciepłym klimacie, na ciepłym podłożu lub gdy wymagane jest powolne utwardzanie. Najczęściej stosowany w Centralnej Europie. Jest używany jako spoiwo na miejscu wykonywania bezpiecznych nawierzchni z granulatu pochodzącego z przerobionych opon, TPV lub EPDM firmy Rosehill Polymers. 

FLEXILON1180 jest lepiszczem szybkowiążącym do użytku w zimnym klimacie, na zimnym podłożu lub gdy szybkie wiązanie jest szczególnie pożądane. FLEXILON 1118 jest produktem podobnym, o wolniejszym wskaźniku wiązania.est stosowany jako lepiszcze na miejscu wykonywania bezpiecznej nawierzchni z granulatu pochodzącego z opon samochodowych, TPV firmy Rosehill lub EPDM.

FLEXILON1110 szybko wiążące lepiszcze do zastosowania w zimnym klimacie, na zimnym podłożu, lub gdy szybkie wiązanie jest szczególnie pożądane. Jest stosowany jako lepiszcze na miejscu wykonywania bezpiecznej nawierzchni z granulatu pochodzącego z recyclingu opon bądź EPDM/TPV. 

 
Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl