Język: pl  en  de  ru

Płyty poliuretanowe

Płyty z granulatu zostały opracowane jako alternatywa dla nawierzchni wylewanych, których instalacja jest możliwa jedynie w ściśle określonych warunkach pogodowych, jakie w strefie klimatu panującego w Centralnej Europie są bardzo trudne do przewidzenia, a czas pozwalający na jej instalację ogranicza się jedynie do kilku wiosenno-letnich miesięcy.

W przeciwieństwie do nawierzchni wylewanych, płyty z granulatu można instalować praktycznie przez cały rok, uzyskując nawierzchnię o parametrach technicznych i ochronnych bardzo zbliżonych do nawierzchni wylewanej.

Nawierzchnia z prefabrykatów jest dostępna w dwóch wariantach

 • płyty z granulatu SBR barwionego w masie. Taki sposób barwienia granulatu zapewnia, że nawet po wielu latach eksploatacji, płyta zawsze będzie zachowywać swój kolor, bez ryzyka pojawienia się czarnych plam na powierzchni.
 • płyty z nakładką z granulatu EPDM 

Są adresowane głównie jako nawierzchnia na place zabaw, objęte rządowym programem “Radosna szkoła”.

Płyta składa się z dwóch warstw:

 • dolnej, wykonanej z granulatu SBR, spełniającej funkcję amortyzującą, której grubość jest uzależniona od wysokości, z jakiej płyta ma łagodzić skutki ewentualnego upadku.
 • górnej, wykonanej z granulatu EPDM, zapewniającego wyrazistość barw oraz dużą odporność na działanie promieniowania słonecznego i warunków atmosferycznych.

Dostępne formaty

Mając na względzie mnogość upodobań zarówno inwestorów jak i firm zajmujących się instalacją nawierzchni z prefabrykatów co do formatu płyt i związanego z nim sposobu układania oraz efektu końcowego prac oferujemy trzy formaty płytek:

 • 500x500mm
 • 500x1000mm
 • 1000x1000mm

Sposób układania płyt z granulatu

W zależności od koncepcji architekta bądź upodobań inwestora nawierzchnię z płyt można układać w dwojaki sposób:

 • równolegle względem siebie, na kształt “szachownicy”, łącząc je za pomocą kołków montażowych, wsuwanych w odpowiednio nawiercone otwory na dwóch krawędziach każdej płyty.
 • “na cegiełkę” tzn. każda płytka przesunięta względem sąsiedniej o pół swojej szerokości. Podobnie jak w wyżej opisanym sposobie, płytki są mocowane względem siebie za pomocą kołków montażowych.

Wytyczne dotyczące podbudowy

Zalecamy stosowanie podbudowy asfaltowej bądź betonowej. Podbudowa powinna być idealnie twarda, a na jej powierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie z płytą nie może być żadnego sypkiego materiału, gdyż istnieje zagrożenie, że podczas eksploatacji, może dojść do przemieszczenia się bądź przesypania materiału i zdeformowania wykładziny. Należy pamiętać o zachowaniu 1-2-procentowego spadu dla zoptymalizowania przepływu wody oraz o ujęciu nawierzchni z płyt w ramę z obrzeży betonowych bądź gumowych.

Sposób czyszczenia i konserwacji nawierzchni z granulatów

Wykładzina z płyt poliuretanowych może być czyszczona jedynie za pomocą myjki ciśnieniowej i wody, bez dodatku żadnych środków chemicznych, mogących uszkodzić materiał. Czyszczenie i konserwacja nie może odbywać się przy użyciu żadnych narzędzi (np. szczotki, ostre przyrządy itp.).

Asortyment uzupełniający
 • Krawężniki z granulatu SBR dostępne wymiary:
  - 1000x200x30mm
  - 1000x200x40mm
  - 1000x200x50mm
  - 1000x200x60mm
 • Słupki parkingowe z granulatu SBR
 • Siedziska parkowe z granulatu SBR
 • Bloki z granulatu SBR
 • Nakładki na niebezpieczne krawędzie betonowe
 • Słupki drogowe z granulatu SBR

      Copyright © 2011 Ringpol Waldemar Kubiak - Bezpieczne Place zabaw - Radosna Szkoła
grafika: wiktorkolodziej.pl    realizacja strony www - wajcowicz.pl